Vides procesu modelēšana

Lekciju materiāli pieejami tikai RA studentiem !!! šeit
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________