Promocijas darbs 

Lietderīgi padomi: 1.How to write a dissertation  2.Write& Present Your dissertation 3. 7 steps to writing a dissertation 4. Kā pareizi publicēties (RU) 5. Anec

"NOSACĪTO LIKUMU VEIDOŠANAS METOŽU IZPĒTE UN IZSTRĀDĀŠANA UZ DAUDZDIMENSIJU DATU IZLASES PAMATA"

Ievads
1.1.
Problēmas stāvoklis
1.2.
Intelektuālās datu analīzes nepieciešamība
1.3.
Intelektuālās datu analīzes uzdevumu klasifikācija
1.4.
Likumu iegūšanas uzdevuma uzdošana un metodes
1.5.
Rezumējums
2. nodaļa. Asociāciju analīzes izmantošana likumsakarību atrašanā
2.1.
Uzdevuma formulējums
2.2.
Asociāciju likumu ticamības un atbalsta vērtības
2.3.
Itemkopu atrašanas algoritmu analīze
2.4.
Asociāciju likumu iegūšanas algoritms
2.5.
Apriori algoritma pielietojums statistisko datu analīzē
2.6.
Rezumējums
3. nodaļa. Mākslīgo neironu tīklu iespējas datu analīzes veikšanā
3.1.
Uzdevuma nostādne
3.2.
Neironu tīklu darbības vispārīgie pamatprincipi
3.3.
Neironu tīklu metožu iespēju pētīšana likumsakarību meklēšanā
3.4.
Neironu tīklu pielietojumu iespējas
3.5.
Likumsakarību meklēšana uz bankrotu datu analīzes piemēra
3.6.
Rezumējums
 4. nodaļa. Klasterizācijas metožu analīzes pētījumi likumsakarību modelēšanā
4.1.
Uzdevuma formulējums
4.2.
Klasterizācijas metožu apskats un iespēju analīze
4.3.
Izplūdušās klasterizācijas iespēju pētīšana
4.4.
Likumu iegūšana ar izplūdušās klasterizācijas metodes palīdzību
4.5.
Rezumējums
5. nodaļa. Neironu tīklu metodes nosacīto likumu iegūšanas procesā
5.1.
Problēmas formulējums un esošo pētījumu analīze
5.2.
Neironu tīklu piemērotība likumu ieguvei
5.3.
Likumu ieguve no RBF neironu tīkliem
5.4.
Rezumējums
Secinājumi
Pielikums. Asociāciju likumu iegūšanas sistēma statistisko datu apstrādei
Literatūra
 

Pēdējās izmaiņas šajā lapā - 20.04.2006