--------------------------------------BAKALAURI------------------------------------------------------------------------------  

Info: tikai "Programmēšanas inženieriem"!  , Izstrādātie mācību līdzekļi bakalauriem: grāmatas

Datu bāzes , Datoru arhitektūra , Mikroprocesori

Operētājsistēmas , Lietotņu drošība, ZDP

Matlab , Datorsistēmas

 

-------------------------------------MAĢISTRANTI----------------------------------------------------------------------------

Info: tikai "Datorsistēmu" maģistrantiem !

Datu aizsardzība

Datortehnoloģijas pedagoģijā , Arhīvnieki , IT karjeras konsultēšanā , E-komercija

 

--------------------------------------DOKTORANTI----------------------------------------------------------------------------

Modelēšana, NN-GA

 

--------------------------------------FOREIGN-----------------------------------------------------------------------------------

Foreign students