Dokumentu pārvaldibas sistēmas

Lekciju materiāli pieejami tikai RTA studentiem !!! šeit
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________